• Мэргэжлийн чадварлаг баг, оношилгооны шилдэг техник технологоор нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг аюулгүй, эрсдэлгүй орчинд чанарын өндөр түвшинд үзүүлнэ.
Асуулт хариулт